تبلیغات
چه گفتـــــه سهراب سپهـــری.... - در قیـــر شب...


چه گفتـــــه سهراب سپهـــری....

دیـرگاهی است در ایـــن تنهایی

رنگ خاموشی در طـــــرح لب است.

بانگی از دور مــرا می خوانــد،

لیک پاهایم در قیـر شب اســــت.

رخنه ای نیست در این تاریـــکی:

در و ـدیوار بهم پیوستــــــــه.

سایه ای لغزد اگــر روی زمیـــن

نقـــش و همـــی است زبنـدی رسته.

نفـــــــــــــس آدمـــــــــها

ســــر به ســـر افسرده اســــت.

روزگاری است در این گوشه پژمرده هوا

هر نشاطی مـــــــــــرده اســت.

دســـــــــــــت جـــادویی شـب

در به روی من و غم می بنـــــدد.

می کنم هـــــرچه تــــــــــلاش،

او بـــــــــــه من می خنـــدد.

نقشهـــایی که کــشیــدم در روز،

شب زراه آمد و بـــــا دود اندود

طـــرحهایی که فکنـــــدم در شب،

روز پیـدا شد و با پنبــه ز دود.

دیرگــــاهی است که چون من همه را

رنـگ خامـــــوشی در طرح لب است.

جنبشی نیــست در این خامــــوشی:

دســــت ها،پا ها در قیــر شــب.

نوشته شده در چهارشنبه 10 اسفند 1390 ساعت 09:12 ب.ظ توسط amir دلنوشته |


قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت